Pole Position F1 Liga - Regulamin
PRZERWA W LIDZE !!!
PPF1 HOT NEWS

Regulamin

Regulamin Ligi
§1 Informacje ogólne


Kierowcy Pole Position F1 Liga rywalizują w grze rFactor na specjalnie przygotowanym modzie dla Ligi.
Wszystkie testy, kwalifikacje i wyścigi, rozgrywane są w duchu fair play.
Do ligi można dołączyć przed rozpoczęciem sezonu lub w jego trakcie.
Wszelkie kwestie sporne bądź problemy rozwiązywane są przez prowadzących ligę czyli Radę ligi.
Użytkownicy mogą zostać poproszeni o wyrażenie swojej opinii na forum lub w ankiecie.
Regulamin może ulec zmianie w trakcie sezonu.
Przystępując do ligi akceptujesz regulamin.§2 Zapisy

Zapisy odbywają się poprzez zalogowanie na stronie ligi, podczas którego wybierana jest nazwa użytkownika oraz hasło. Nazwą użytkownika może być dowolne słowo, pseudonim bądź imię i nazwisko.
Nazwa użytkownika nie może zawierać skrótów, wyrazów obraźliwych, adresów stron www , reklam a także cyfr. Nie może być również podobna do nikogo z administracji. Dodatkowo musi zaczynać się z dużej litery.
Na stronie ligi i serwerze obowiązuje posługiwanie się ta samą nazwą użytkownika. Jeżeli użykownik posiada bądź posiadał dwa różne Nicki może zostać usunięty z ligi ze względu na zaśmiecanie serwera ligi.
Zapisu możemy dokonać w tym temacie na forum.
W trakcie zapisów wybieramy preferowany przez Nas zespół.
Przydzielanie kierowców do bolidów odbywa się pod nadzorem Administratorów. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zdania licencji.§3 Kierowcy

Każdy kierowca ma możliwość zmienić zespół podczas okienek transferowych.
Okienko jest otwierane co 4 wyścigi (zaraz po ukończeniu 4, 8, 12, itd wyścigu do I sesji treningowej do następnego GP). Pierwszeństwo wyboru mają zawodnicy, którzy są jedynymi kierowcami w swoim teamie.
Wszelkie nieobecności w wyścigach należy zgłaszać nie później niż do kwalifikacji danego GP.
Każda nie zgłoszona nieobecność wiąże się z karą przesunięcia o 3 pozycje do następnego wyścigu. W szczególnych przypadkach kara nie będzie przyznawana.
Zawodnicy mają prawo do trzech nieobecności w wyścigach podczas całego sezonu. Następna skutkuje skreśleniem z listy kierowców.
Kierowca, który nie pojawi się na dwóch wyścigach z rzędu zostaje usunięty z ligi. Wyjątek stanowi rzeczywisty i wytłumaczony powód nieobecności.
Za nie przestrzeganie regulaminu każdy kierowca może zostać usunięty z ligi ze skutkiem natychmiastowym.
Każdy kierowca zobowiązany jest jeździć fair play.
Startować w wyścigach mogą tylko Ci kierowcy, którzy uzyskali licencję.§4 Licencje

Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem ligi należy zdać licencje kierowcy, która składa się z części praktycznej. Egzamin polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności w warunkach wyścigowych oraz treningowych. Oceniane będzie bezpieczeństwo jazdy, zachowanie na torze oraz wyniki uzyskiwane podczas pokonywania okrążeń pomiarowych. Konieczne jest prawidłowe wykonanie: manewru wyprzedzania, dublowanie, start wraz z bezkolizyjnym ale i dynamicznym pokonaniem T1.
Pokonanie okrążenia w czasie 107% rekordu toru bądź czasu podanego przez Rade Ligi.
Zaliczenie czynne, całego oficjalnego treningu bez poważniejszych utrudnień innym kierowcom.
Termin zdawania licencji to najbliższy trening. Licencje przyznawana jest przez Rade Ligi.
Licencja na początku przyznawana jest tymczasowo.
Jeśli po pierwszych kilku GP kierowca nie będzie brał udziału w poważnych incydentach, licencja automatycznie staje się licencją stałą.
W razie poważnych incydentów z winy jednego kierowcy w dwóch kolejnych wyścigach, kierowca ten musi raz jeszcze podchodzić do egzaminu na licencję.
Spowodowanie wypadku w trzech wyścigach z rzędu wiąże się z ponownym zdawaniem licencji.
Jeżeli kierowca celowo spowoduje wypadek, będzie stanowił zagrożenie na torze dla innych uczestników ligi, bądź jego zachowanie będzie chamskie i wulgarne, zostanie mu odebrana licencja i zostanie wyrzucony z ligi.§5 Grand Prix

Kalendarz wyścigów ustalony zostaje przed rozpoczęciem sezonu.
Daty wyścigów mogą ulec zmianie. Jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem treningów.
Wyścig może zostać odwołany z przyczyn technicznych nawet tego samego dnia. Zostanie wtedy w ramach głosowania wybrana nowa data wyścigu.
Wyścig odbywać się będzie zawsze w weekendy. Wyjątek będzie stanowić sytuacja o której mowa w punkcie §3.
Weekend Grand Prix składać się będzie z:
     • Trzech oficjalnych treningów (2x60min; 1x30min)
     • Kwalifikacji Q1, Q2, Q3 (w zależności od ilości kierowców obecnych w GP)
     • Wyścigu (60% rzeczywistego dystansu; 1h 10min)
Godziny poszczególnych części weekendu, będą widoczne na stronie głównej.
Aby wziąć udział w wyścigu należy pokonać okrążenie w czasie nie przekraczającym 107% najlepszego czasu kierowcy w pierwszej sesji kwalifikacyjnej.§6 Treningi

Obecność na treningach nie jest obowiązkowa.
Do treningu można przyłączyć się w każdej chwili.
W treningu mogą brać udział wszyscy (kierowcy z licencją, testowi oraz ubiegający się o licencję).
Trening trwa 60min lub 30min (niedzielny). Podczas których możliwe są wszelkie zmiany bolidu oraz przejechanie tylu okrążeń ile się uda.
Trening można opuścić w każdej chwili.§7 Kwalifikacje

Kwalifikacje odbywają się tego samego dnia co wyścig.
Kwalifikacje – w zależności od ilości kierowców – podzielone są na trzy części.
     • Q1 - 17 do 22 kierowców (dowolna ilość paliwa, awans do Q2 najlepszej 16)
     • Q2 – od 11 do 16 kierowców (dowolna ilość paliwa, awans do Q3 pierwszej 10)
     • Q3 – do 10 kierowców (dowolna ilość paliwa, do modyfikacji pozostaje: ilość paliwa, hamowanie silnikiem, opony, zakres skrętu, balans hamulców, siły hamowania, ustawienia przedniego skrzydła)

Czas trwania kwalifikacji: Q1 = 18min; Q2 = 15min; Q3 = 12min
Kierowcy, którzy nie zakwalifikowali się do następnej części, nie mogą wyjechać poza boks. Wyjazd powoduje dyskwalifikacje w wyścigu.
Obecność w kwalifikacjach jest obowiązkową.
Kierowcy, którzy nie uzyskali 107% najlepszego czasu kierowcy w pierwszej sesji kwalifikacyjnej nie są dopuszczeni do wyścigu. Mogą jednak wystąpić wyjątki od tego przypisu.
We wszystkich częściach kwalifikacji zakazuje się pisania na czacie. Jedynie Rada Ligi będzie informować o tym kto nie przeszedł do następnej części rozgrywek. W pozostałych przypadkach zostanie przypisana kara -1 pozycji na starcie za każdą napisaną linię tekstu.
Kierowcy, którzy nie przeszli do kolejnych części kwalifikacji muszą zostać na serwerze.
Jeśli ktoś opuści serwer w trakcie kwalifikacji, zostanie on przesunięty na ostatnią pozycję bądź zostanie nałożona na niego kara startu z pit-lane. Wyjątki stanowią wyrzucenie z serwera (tzw. Connection lost) lub problemy techniczne.
We wszystkich sesjach kwalifikacyjnych należy używać ogranicznika prędkości przy wyjeździe z pit lane. Kierowca, który tego nie uczyni gra nie fair play co skutkować będzie nałożeniem kary.
Zabrania się robienia okrążeń kwalifikacyjnych w celu oszczędzania opon a każde takie okrążenie będzie karane startem z PL w kolejnym wyścigu.§8 Wyscig

Wyścig odbywa się tego samego dnia co kwalifikacje.
Aby wziąć udział w wyścigu należy spełnić wcześniej wspomniane warunki oraz co najmniej 50okr na danym torze. Rekord toru ustalany będzie podczas pierwszego oficjalnego treningu. W wyścigu należy przynajmniej raz zjechać do pitu stopu w celu zmiany opon. Po zmianie opon trzeba przejechać pełne okrążenie.
Między kwalifikacjami a wyścigiem jest 5 min rozgrzewki.
W wyścigu do przejechania jest 60% okrążeń podanych w realnym świecie F1.
Kierowcy, którzy przejechali pomiarowe okrążenie w Q3 są zobowiązani do użycia tej samej mieszanki jakiej używali pokonując najlepsze swoje okrążenie w kwalifikacjach w tej sesji. Nieprzestrzeganie tego punktu wiąże się z DQ.
W wyścigu każdy kierowca ma nakaz użycia 2 mieszanek (tj. przynajmniej raz danej mieszanki np. 1x soft i 2x medium).

Wyścig poprzedzony jest okrążeniem formującym – w skrócie FL
Podczas okrążenia formującego zabrania się wyprzedzania. Należy jechać za kierowcą, który jest pozycję przed nami.
Jeśli podczas okrążenia tzw. FL do czasu zapalenia się pierwszego światła kierowca/kierowcy zostaną wyrzuceni z serwera lub w innych przypadkach (problemy techniczne, administracja może wtedy to uwzględnić) może zostać ponowiony start i rozpocznie się on od okrążenia formującego. O ewentualne nie fer zagrania ze strony kierowców z tym związane będą surowo karane. (Zważamy na to, iż po ponowieniu wyścigu->restart warmup Ci, którzy mają zrobione czasy podczas Q3 mają ciągle zablokowane setupy, więc nie będzie żadnych niedogodności z tym związanych!) Nie będziemy uwzględniać wypadków, kraks itp. gdyż to wlicza się w incydenty wyścigowe i winowajca będzie karany bardzo surowo!
W wyścigu może dojść do zdarzenia po którym możliwe jest wyjechanie samochodu bezpieczeństwa (Safety Car'a)!
Wszystkie incydenty podczas okrążenia FL, neutralizacji oraz podczas T1 – pierwszego zakrętu rada FIA rozpatruje automatycznie po wyścigu. Nie jest konieczne ich zgłaszanie.
Wyścig trwa maksymalnie 1 godzinę 10min. Po tym czasie, pojawia się flaga w szachownice, która symbolizuje koniec wyścigu. Należy wówczas dokończyć bierzące okrążenie.
Podczas całego wyścigu zabrania się pisać na czacie. Grozi to -1 lokatą do końcowego rezultatu w danym wyścigu za każdą napisaną linię tekstu. Jeśli kierowca nie ukończy GP kara zostanie przesunięta na najbliższe Kwalifikacje i będzie wynosiła -3 pozycje.
Osoba, która zakończy wyścig przed czasem, może opuścić serwer.§9 Punktacja i Nagrody

W grze obowiązuje następujący system punktacji:

     • 25 pkt. za pierwsze miejsce;
     • 18 pkt. za drugie miejsce;
     • 15 pkt. za trzecie miejsce;
     • 12 pkt. za czwarte miejsce;
     • 10 pkt. za piąte miejsce;
     • 8 pkt. za szóste miejsce;
     • 6 pkt. za siódme miejsce;
     • 4 pkt. za ósme miejsce;
     • 2 pkt. za dziewiąte miejsce;
     • 1 pkt. za dziesiąte miejsce;

Mistrzem ligi zostaje kierowca, który na końcu sezonu zgromadził największą ilość punktów.
W przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość wygranych wyścigów.
Oprócz indywidualnej punktacji, na stronie pojawiać się będzie także klasyfikacja zespołowa.
Zwycięża zespół który zgromadzi większą ilość punktów. Jeśli będą one takie same decyduje liczba zwycięstw oraz miejsc na podium. Aby kierowca uzyskał punkty do klasyfikacji z danego GP musi przejechać 85% dystansu wyścigu.§10 Serwer

     • Wyścig - 60%
     • Opony - x2, Paliwo – x2
     • Uszkodzenia - 50%
     • Awarie mechaniczne - wyłączone
     • Asysta uruchamiania (kontrola startu) - dostępne
     • Pomoce dozwolone:
          Skrzynia automatyczna - włączone
          Sprzęgło - włączone
          Kontrola trakcji – nisko
          ABS - nisko
          Pozostałe - wyłączone
Przebywając na serwerze należy wyłączyć wszystkie strony www oraz wszelkie programy spowalniające nasze łacze internetowe, również komunikatory typu GG i skype. Zaleca się także wyłączyć zaporę internetową. Pole Position F1 Liga nie odpowiada za utratę połączenia podczas przebywania na serwerze ligi (Connection lost). Na serwerze obowiązują zasady fair play. Wszelkie wybryki będą stosownie karane.§11 Skargi

Każdy kierowca ma prawo do złożenia skargi na innego kierowcę na tej stronie.
Skargę można zgłaszać maksymalnie do 24h po incydencie.
Kara zostanie przydzielone maksymalnie do kwalifikacji następnego GP.
Każdy może odwołać się od skargi. Jeśli odwołanie będzie słuszne sprawa to zostanie rozpatrzona jeszcze raz.
Kary wyznacza Komisja Kar Ligi + Rada Ligi.

Copyright © 2009-2015 polepositionf1liga.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści zabronione. Design: WildBoy / Code: Majkel & LukaS & Hubert Zapała
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.